Smart löneförhandling - så höjer du din lön!

Hur kan jag höja min lön?

 

Om du inte gillar löneförhandlingar så är du inte ensam. Många upplever att det känns jobbigt att tala om att man faktiskt vill ha en bättre höjning av lönen och ofta så beror detta på att man inte riktigt själv tror på att man är värd detta.

Genom att tänka igenom det samtal du ska ha med din chef så kan du komma bättre förberedd och faktiskt säga saker som kan göra skillnad. Det är bra om du förbereder dig med att kunna motivera varför det är dags för dig att få en högre lön och även tänka ut hur stor löneförhöjning skulle vara rimlig.

Dessutom så kan det vara bra att ha regelbundna samtal med chefen för att på så vis lyckas bättre när det har blivit dags att diskutera lönen.

Våga säga att du är bra

 

En sak som man måste tänka igenom är det där med självkänsla och självuppskattning. Om du gör ett bra jobb så är det självklart att du ska peka på detta. Visa på faktiska resultat och hur du har bidragit till dessa.

Tänk på att framställa det hela på ett positivt sätt med inställningen att du tycker att det är roligt att vara en drivande kraft på företaget. När chefen upplever dig som en positiv person som vet sitt värde så är det inte lika självklart att vara stillsam med din lön.

Det är nämligen den här typen av anställda som man inte gärna förlorar, och det säger sig självt att du kommer att se dig om efter bättre alternativ om du inte stimuleras på rätt sätt med rätt lön på ditt nuvarande arbete, så våga visa framfötterna på ett friskt och trevligt sätt.

Ett lönesamtal är som ett säljsamtal

 

Saken med lyckade lönesamtal är att de fungerar lite som säljsamtal. Visst, du har redan jobbet men nu gäller det att visa att du är värd mer i lön och för att lyckas med detta så måste du ha säljande argument.

Om du kan visa på att det du har gjort har lett till besparingar eller ökade intäkter för verksamheten så har du bra argument för löneförhöjning.

Skillnader mellan din lön och kollegors lön är inte lika intressanta, men det är klart, om gapet är stort och du är medveten om detta så ska du påpeka att du gör minst lika mycket och att en så pass mycket lägre lön inte kan anses skälig.